1

Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie regulaminu uczestnictwa w zajęciach w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Zarządzenie Nr 16/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie regulaminu uczestnictwa w zajęciach w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile