1

Zarządzenie Nr 17/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołów Amatorskiej Twórczości Artystycznej

Zarządzenie Nr 17/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołów Amatorskiej Twórczości Artystycznej