1

Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie powołania komisji do likwidacji sprzętu

Zarządzenie Nr 17/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania komisji do likwidacji sprzętu