1

Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie podpisywania poleceń służbowych (delegacji)

Zarządzenie Nr 18/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie podpisywania poleceń służbowych (delegacji)
oraz ustalenia wysokości stawek za 1 kilometr
w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością
pracodawcy dla pracowników
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji