1

Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla kadry zarządzającej

Zarządzenie Nr 19/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania
nagrody rocznej dla kadry zarządzającej
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji