1

Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia Wytycznych w zakresie procedury przechowywania i archiwizacji dokumentów

Zarządzenie Nr 19/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Wytycznych w zakresie procedury przechowywania i archiwizacji dokumentów powstałych podczas realizacji projektu “Cyfryzacja kina “Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.2, Schematu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013