Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 2/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 01 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji