1

Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa oraz przyznawania nagród i wyróżnień w konkursie kulturalnym

Zarządzenie Nr 2/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 15 stycznia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa oraz przyznawania nagród i wyróżnień w konkursie kulturalnym w zakresie rozpowszechniania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych oraz upowszechniania wiedzy o kulturze i sztuce