1

Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury wyposażenia Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej

Zarządzenie Nr 2/2014
z dnia 21 lutego 2014 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury wyposażenia Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej