1

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie odpłatności za zajęcia

Zarządzenie Nr 2/2016
z dnia 4 stycznia 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie odpłatności za zajęcia odbywające się w RCK – FE w Pile