1

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej

Zarządzenie Nr 2/2018
z dnia 1 lutego 2018 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania i wypłaty dokumentów finansowych w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji