1

Zarządzenie Nr 2 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 2
z dnia 19 stycznia 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji