1

Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej

Zarządzenie Nr 20/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej,
formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania i wypłaty dokumentów finansowych
w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji