1

Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

Zarządzenie Nr 21/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku