1

Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont

Zarządzenie Nr 21/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont