1

Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2012

Zarządzenie Nr 22/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2012