1

Zarządzenie Nr 23/12 w sprawie zwrotu kosztów kupna okularów

Zarządzenie Nr 23/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zwrotu kosztów kupna okularów