1

Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 23/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych