1

Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu sal

Zarządzenie Nr 24/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu sal
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji