1

Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie warunków zaniechania poboru odsetek ustawowych

Zarządzenie Nr 25/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie warunków zaniechania poboru odsetek ustawowych
od nieuregulowanych w terminie należności przez kontrahentów
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji