1

Zarządzenie Nr 26/12 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej

Zarządzenie Nr 26/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji