1

Zarządzenie Nr 3/16 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/16
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania komisji przetargowej