1

Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej