1

Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 3/2018
z dnia 1 kwietnia 2018 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych