1

Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku

Zarządzenie Nr 3/2021
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku