1

Zarządzenie Nr 3/12 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 3/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji