1

Zarządzenie Nr 4/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 4/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych