1

Zarządzenie Nr 4/16 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/16
z dnia 6 maja 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania komisji przetargowej