1

Zarządzenie Nr 4/17 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/17
z dnia 30 marca 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania komisji przetargowej