1

Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 4/2015
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji