1

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/2019
z dnia 7 maja 2019 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania komisji przetargowej