1

Zarządzenie Nr 5/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Zarządzenie Nr 5/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy