1

Zarządzenie Nr 5/17 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/17
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania komisji przetargowej