1

Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia w RCK – Fabryka Emocji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 5/2014
z dnia 12 maja 2014 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie
1. wprowadzenia w RCK – Fabryka Emocji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych;
2. wyznaczenia w RCK – Fabryka Emocji Administratora Bezpieczeństwa Informacji