1

Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2016

Zarządzenie Nr 5/2016
z dnia 6 maja 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2016