1

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie Nr 5/2018
z dnia 7 maja 2018 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
Zarządzenie Nr 5/2018w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2018