1

Zarządzenie Nr 6/13 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/13
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej