1

Zarządzenie Nr 6/15 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora

Zarządzenie Nr 6/15
z dnia 12 lipca 2015 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji