1

Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie Instrukcji zasad obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Zarządzenie Nr 6/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie Instrukcji zasad obiegu i kontroli dokumentów księgowych
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji