1

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.

Zarządzenie nr 6/2018
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.