1

Zarządzenie Nr 7/13 w sprawie sporządzania harmonogramów pracy

Zarządzenie Nr 7/13
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie sporządzania harmonogramów pracy