1

Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie standardów kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 7/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie standardów kontroli zarządczej
w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji