1

Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 7/2014
z dnia 16 maja 2014 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie powołania komisji przetargowej