1

Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu określającego zasady uczestnictwa w konkursie zespołów bluesowych

Zarządzenie Nr 7/2017
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu określającego zasady uczestnictwa w konkursie zespołów bluesowych