Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie Nr 7/2018
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2018