1

Zarządzenie Nr 8/13 w sprawie wprowadzenia Regulamin Imprezy Masowej

Zarządzenie Nr 8/13
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Regulamin Imprezy Masowej