Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 8/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych