1

Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 8/2014
z dnia 16 maja 2014 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji