Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2015

Zarządzenie Nr 8/2015
z dnia 24 listopada 2015 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2015