1

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania

Zarządzenie Nr 8/2016
z dnia 25 lipca 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania z dnia 25 lipca 2016 r. w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji